Nosacījumi un noteikumi

Nosacījumi un noteikumi attiecas uz visiem Tobook.lv pakalpojumiem ir pieejami tiešsaistē no jebkuras ierīces, kurai nodrošināts interneta savienojums. Piekļūstot, pārskatot un/vai izmantojot Tobook.lv mājas lapu vai tās aplikācijas (kopumā sauktas par "vietni"), jūs apstipriniet, ka esat piekritis, izlasījis un sapratis nosacījumus un noteikumus, kas norādīti zemāk (tai skaitā Sīkdatņu izmantošana).

Vietnes saturu, infrastruktūru un tiešsaistes skaistumkopšanas pakalpojumu rezervācijas sistēmu nodrošina Tobook.lv. Vietne pieejama jūsu komerciālai izmantošanai, ievērojot mūsu nosacījumus un noteikumus.

Nosacījumi un noteikumi var tikt papildināti.

1. Mūsu pakalpojumu klāsts

Mūsu vietnē mēs nodrošinām visa veida skaistumkopšanas tirgus dalībniekiem (frizētavām, solārijiem, spa, masāžas kabinetiem, manikīra studijām un citiem, kopā sauktiem par saloniem) piedāvāto pakalpojumu rezervēšanu caur mūsu rezervācijas sistēmu. Salonu klienti veicot rezervāciju, izmantojot mūsu platformu, kļūst par (juridiski saistošu) līgumattiecību dalībniekiem ar attiecīgā salona administrāciju, bet mēs - par klientu un salona starpnieku, nododot rezervācijas informāciju attiecīgajam salonam un nosūtot klientam apstiprinājuma sms un/vai e-pastu salona vārdā.

Visu informāciju par salonu un tā piedāvātajiem pakalpojumiem nodrošina salons, izveidojot un uzturot sava salona profilu mūsu mājas lapā, tāpēc nevaram garantēt, ka visa informācija ir akurāta, pilnīga un pareiza. Neuzņemamies atbildību par kļūdām (tostarp pakalpojumu un drukas kļūdām), jebkādiem pārtraukumiem (platformas īslaicīgiem un/vai daļējiem traucējumiem, labošanu, atjaunināšanu vai uzlabošanu), neakurātu, maldinošu vai nepatiesu informāciju vai informācijas trūkumu. Katrs salons pats ir atbildīgs par sava salona informācijas patiesumu pilnīgumu, tostarp cenām un pieejamību, kas publicēta mūsu mājas lapā.

2. Cenas garantija

Visas Tobook.lv norādītās cenas ir par vienu pakalpojumu, tai skaitā PVN un visi citi nodokļi (nodokļi var mainīties), ja vien salons nav norādījis citādi.

Salons ir atbildīgs par saviem īpašajiem piedāvājumiem un atlaidēm, un tiem var tikt piemēroti īpaši ierobežojumi un noteikumi, piemēram, īpaši atcelšanas noteikumi. Klientu atbildība ir rūpīgi pārbaudīt pakalpojuma un cenas informāciju, pirms veikt rezervējumu.

Nepārprotamas kļūdas (tostarp drukas kļūdas) mums nav saistošas.

Visiem īpašajiem piedāvājumiem un akcijām ir jābūt marķētiem.

3. Privātums un sīkdatnes

Mēs respektējam mūsu mājas lapas apmeklētāju un lietotāju privātumu. Lūdzu, pārlasīt mūsu Sīkdatņu izmantošanu plašākai informācijai.

4. Samaksa par pakalpojumu

Mūsu pakalpojumi klientiem ir bez maksas, jo, atšķirībā no citiem pakalpojumu sniedzējiem, mēs no salonu klientiem neiekasēsim pakalpojuma maksu un nepievienosim papildu (rezervējuma) maksu pakalpojuma cenai.

Saloniem mūsu pakalpojumi tiek piedāvāti par samaksu, veicot ikmēneša abonēšanas maksu, pēc definētās cenu lapas, kura ir publiski apskatāma mūsu mājas lapā, sadaļā Sistēmas cenas http://tobook.delfi.lv/lv/tobook-sistemas-cenas.

Ikmēneša abonēšanas maksas tiek iekasētas, iedalot tos trīs līmeņos:

(i) Mini pakalpojumu paka, ieteicams saloniem, kuros strādā līdz 2 darbiniekiem un mēneša laikā tiek veiktas līdz 100 rezervācijas, ieskaitot salona darbinieku veiktās iekšējās rezervācijas no salona vadības paneļa. Šīs pakalpojumu pakas ietvaros salons saņem tādus pakalpojumus, kā salona profils, ar iespēju izveidot salona profilu trīs valodās un ar iespēju salona profilā lejuplādēt 1 foto attēlu. Rezervācijas sistēma 24/7, salona iekšējais rezervācijas rīks, darbinieku grafika rīks, E-pasta apstiprinājumi un atgādinājumi klientiem par veikto rezervāciju, papildus saņemot maksājuma kartes apstrādi, kas veikta caur Tobook.lv bez papildus samaksas.

(ii) Pamata pakalpojumu paka, ieteicams saloniem, kuros strādā līdz 5 darbiniekiem un mēneša laikā tiek veiktas līdz 200 rezervācijas, ieskaitot salona darbinieku veiktās iekšējās rezervācijas no salona vadības paneļa. Šīs pakalpojumu pakas ietvaros salons saņem tādus pat pakalpojumus, kā tas ir definēts “Mini” pakas izcenojumu aprakstā, ar iespēju salona profilā lejuplādēt 3 foto attēlu. Papildus, izvēoties Pamata paku, salons saņems rīku, kas ļauj piedāvāt salona īpašos piedāvājumus “Atlaides”, rezervācijas rīku, kuru iespējams izvietot salona mājas lapā vai Facebook lapā, E-pasta un SMS apstiprinājumi un atgādinājumi klientiem par veikto rezervāciju.

(iii) Pro pakalpojumu paka, ieteicams saloniem, kuros strādā vairāk par 5 darbiniekiem un mēneša laikā tiek veiktas vairāk par 200 rezervācijām, ieskaitot salona darbinieku veiktās iekšējās rezervācijas no salona vadības paneļa. Šīs pakalpojumu pakas ietvaros salons saņem tādus pat pakalpojumus, kā tas ir definēts “Pamata” pakas izcenojumu aprakstā, ar iespēju salona profilā lejuplādēt 5 foto attēlu. Papildus, izvēoties Pro paku, salons saņems izvērstas atskaites par uzņēmuma produktivitāti, lai redzētu sava salona rentabilitāti, atskaites par salona meistaru darba efektivitāti, izvērstu atskaiti par esošajiem klientiem, iekļaujot tik svarīgu informāciju, kā apgrozījums, vidējā darījuma summa un lojalitātes statuss salonam, pakalpojumu filtru, SMS izsūtīšanas rīku, ar apjomu līdz 200 SMS mēnesī, lai izsūtītu īpašus piedāvājumus vai janumus saviem klientiem ar iespēju atlasīt konkrētas klientu grupas, E-pastu izsūtīšanas rīku, lai izsūtītu īpašus piedāvājumus vai janumus saviem klientiem ar iespēju atlasīt konkrētas klientu grupas, kā arī iespēju atbildēt uz klientu atstātajām atsauksmēm Tobook.lv mājas lapā.

Saloniem ir tiesības mainīt izvēlēto pakalpojumu paku jebkurā brīdī, informējot par to Tobook rakstiski, 2 nedēļas pirms pārejas uz citu pakalpojumu līmeni, nosūtot ziņu uz info@tobook.lv.

Tobook.lv patur visas tiesības veikt izmaiņas pakalpojumu listē, informējot par to salonus rakstiski.

5. Salonu pozīcijas Tobook.lv mājas lapas reitingā

Visiem saloniem mājas lapā Tobook.lv ir līdzvērtīgas tiesības iegūt augstāko pozīciju salonu reitingā.

Tobook.lv salonu reitings tiek veidots automatizēti.

Pirmās pozīcijas ieņem saloni, kas ir jauni Tobook.lv sadarbības partneri. Šī privilēģija jaunajiem sadarbības partneriem ir spēkā 2 nedēļas no profila aktivizēšanas datuma.

Augstākās pozīcijas Tobook.lv mājas lapas reitingā, pēc jaunajiem partneriem, saloni var iegūt pamatojoties uz:

(i) salonu klientu atstāto atsauksmju skaitu;

(ii) vidējo vērtējumu starp visām atstātajām atsauksmēm;

(iii) pārplānošanas reitingu - atcelto rezervāciju skaits pret veikto rezervāciju skaitu.

Mēs paturam tiesības vienpusēji pazemināt salonu pozīciju kopējā Tobook.lv  mājas lapas salonu reitingā pamatojoties uz sadarbības līguma neievērošanu, nesavlaicīgu rēķinu apmaksu un klientu sūdzību skaitu un saturu.

6. Kredītkarte vai bankas pārskaitījums

Salona administrācija patur tiesības piemērot īpašus noteikumus īpašajiem piedāvājumiem un akcijām. Klienta atbildība ir pirms rezervācijas veikšanas, rūpīgi pārbaudīt rezervācijas noteikumus.

Ja salonam ir piemērojami īpaši pakalpojuma apmaksas noteikumi, salona atbildība ir tos publicēt savā Tobook.lv profilā un / vai mājas lapā, izvietojot norādi savā Facebook.com lapā.

Kredītkartes krāpšanas vai kredītkartes neautorizētas izmantošanas gadījumos, vairums bankas un kredītkaršu kompānijas uzņemas risku un sedz radušos zaudējumus. Dažreiz tiek piemērota dedukcija (parasti EUR 50 vai līdzīga summa vietējā valūtā). Ja klienta kredītkarte neautorizēti izmantota, pilnīgi vai daļēji apmaksājot pakalpojumu, veicot rezervāciju caur mūsu platformu, taču klienta banka vai kredītkaršu kompānija piemēro dedukciju, mēs segsim šo summu līdz EUR 50 apmērā (vai atbilstošas summas vietējā valūtā). Lai saņemtu kompensāciju, klientiem ir jāziņo par šo krāpšanu bankai vai kredītkartes kompānijai (atbilstoši ziņošanas procedūrai) un nekavējoties jāsazinās ar mums pa e-pastu (info@tobook.lv). Šādā gadījumā klientam ir jānorāda e-pasta temata laukā "credit card fraud" (krāpnieciska rīcība ar kredītkarti) un jāiesniedz pierādījumu, ka no tā ir iekasēta dedukcija (piemēram, kredītkartes kompānijas noteikumi). Šī kompensācija ir piemērojama tikai kredītkartes rezervējumiem caur Tobook.lv drošo serveri un, ja neautorizētā kredītkartes izmantošana ir notikusi mūsu saistību nepildīšanas vai nolaidības rezultātā, nevis klienta paša vainas dēļ.

7.  Atcelšana

Veicot rezervāciju, klients piekrīt un apstiprina ne tikai Tobook.lv, bet arī attiecīgā salona noteikumus, tai skaitā atcelšanas, neierašanās gadījumu un jebkurus citus salona piedāvāto pakalpojumu un/vai produktu noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz klienta rezervāciju un salona apmeklējumu.

Katra salona vispārējie atcelšanas un neierašanās gadījumu noteikumi, ja tādi ir noteikti, pieejami attiecīgā salona informatīvajā lapā, kā arī rezervācijas veikšanas brīdī un rezervējuma apstiprinājuma e-pastā.

Visa informācija par veikto rezervāciju, arī atcelšanas iespējas atrodamas rezervācijas apstiprinājuma ziņā, kas klientam nosūtīta sms un/vai e-pasta formā rezervācijas veikšanas brīdī.

Klienta atbldība ir, pirms rezervācijas veikšanas, rūpīgi pārlasīt salona atcelšanas un neierašanās gadījumu noteikumus.

Salona pienākums ir atrunāt visus ārpuskārtas pakalpojumu atcelšanas vai rezervā cijas laika gadījumus savā Tobook.lv profilā un/vai interneta mājas lapā, ja tādi ir.

8. Tālāka korespondence

Veicot rezervāciju, klients un salona darbinieki piekrīt saņemt:

(i) apstiprinājuma e-pastu un/vai sms, ko nosūtīsim gan klientam, gan salona darbiniekam rezervācijas veikšanas brīdī;

(ii) atgādinājuma e-pastu un/vai sms, ko mēs klientam varam nosūtīt neilgi pirms tā plānotās ierašanās datuma, atgādinot informāciju par pakalpojumu, kā arī citu informāciju un piedāvājumus (ieskaitot trešo pušu piedāvājumus, ko klients piekrīt saņemt), kas ir saistīti ar izvēlēto pakalpojumu;

(iii) e-pastu un/vai sms, ko mēs varam klientam nosūtīt neilgi pēc tā rezervācijas beigām, aicinot novērtēt saņemto pakalpojumu un atstāt atsauksmi.

Lūdzam iepazīties ar mūsu Sīkdatņu izmantošanu, lai uzzinātu vairāk par to, kādus datus izmantojam.

9. Vērtējumi un klientu atsauksmes

Salona vērtējumu tā informatīvajā lapā mūsu vietnē veido 'vidējais vērtējums', kas tiek noteikts kā klienta vidējā vērtība starp visu klientu atstātajiem vērtējumiem par saņemtā pakalpojuma kvalitāti, cenu, salona interjeru un atmosfēru, kopumā, vienā vērtējumā.

Uzaicinājums atstāt atsauksmi klientam tiek izsūtīts stundu pēc rezervētā pakalpojuma beigām, ja vien salons no šāda pakalpojuma nav atteicies. Klientam ir iespēja atstāt atsauksmi par salonu vairāk kā vienu reizi, ja kopš iepriekšējās atsauksmes atstāšanas pagājis vismaz mēnesis vai biežāk, ja klients veic atsauksmes atstāšanu no sava Tobook.lv individuālā profila. Savukārt, ja klients ir izveidojis individuālo profilu mājas lapā Tobook.lv, tad atsauksmes var atstāt biežāk.

Atstātie vērtējumi un atsauksmes var tikt parādīti atbilstošā salona informatīvajā lapā mūsu vietnē, lai informētu gan (potenciālos nākotnes) klientus, gan esošos (regulāros) klientus par klientu viedokli, un var tikt (pilnībā vai daļēji) izmantoti un izvietoti Tobook.lv mājas lapā pēc mūsu ieskatiem (piemēram, mārketinga, pārdošanas veicināšanas vai mūsu pakalpojumu uzlabošanas nolūkā), vai tādu sociālo mediju tīklu vai citu kanālu ziņojumos, īpašajos piedāvājumos, aplikācijās un citos formātos, kam īpašnieks, lietotājs vai kontrolētājs ir Tobook.lv vai mūsu biznesa partneri. Mēs paturam tiesības pielāgot, noraidīt vai dzēst atsauksmes pēc mūsu ieskatiem. Vērtējumu un atsauksmju anketas tiek izmantotas pētījuma nolūkiem un neietver nekādus (tālākus komerciālus) piedāvājumus, ielūgumus vai citus tamlīdzīgus pamudinājumus.

10. Atteikšanās

Ciktāl to paredz likums, ne mēs, ne kāds no mūsu darbiniekiem, pārstāvjiem, sadarbības partneriem vai citiem, kas ir iesaistīti mūsu mājas lapas un tās satura radīšanā, sponsorēšanā, reklamēšanā u.c. nav atbildīgi par:

(i) sodiem, zaudējumiem un bojājumiem, ražošanas, peļņas, apgrozījuma, līgumu, labās gribas, reputācijas vai pretenzijas zudumiem;

(ii) jebkādu neprecizitāti salona (aprakstošajā) informācijā (tostarp cenas un pieejamība), kuru tas uzrāda mūsu platformā;

(iii) nodrošinātajiem pakalpojumiem un produktiem, kurus nodrošina salons vai citi biznesa partneri;

(iv) jebkādām (personiskām) traumām, nāves, īpašuma bojājumiem vai citiem (tiešiem, netiešiem, tīšiem, izrietošiem vai soda) zaudējumiem, bojājumiem vai izmaksām, kas radušās vai klients ir apmaksājis sakarā ar (juridiskiem) aktiem, kļūdām, pārkāpumiem, (bruto) nolaidības, apzinātiem pārkāpumiem, sagrozīšanu, izspiešanu, jebkādām (arī daļējām) atcelšanām, virsnormas rezervējumiem, streikiem, nepārvaramās varas vai jebkādiem citiem apstākļiem, kas ir ārpus mūsu kontroles.

Neatkarīgi no tā, vai maksu no Klienta par tā pakalpojumu iekasē (vai ir iekasējis) salons, kurā tas uzturas, vai arī maksājumu pārvalda uzņēmums Tobook.lv, klients piekrīt un apstiprina, ka salons jebkurā gadījumā ir atbildīgs par piemērojamo un paredzēto nodokļu ieturēšanu un maksāšanu atbilstošajām nodokļu iestādēm par pilnu pakalpojuma cenu. Tobook.lv nav atbildīgs par nodokļu ieturēšanu, iekasēšanu, pārskaitīšanu un maksāšanu no pakalpojuma cenas atbilstošajām nodokļu iestādēm.

11. Intelektuālā īpašuma tiesības

Tobook.lv piegādātāji un nodrošinātāji ir programmatūras īpašnieki, kuriem pieder arī satura intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp autortiesības), ja vien nav norādīts savādāk.

Uzņēmumam AS DELFI, Tobook.lv īpašniekam, pieder visas vietnes, tās nosaukuma, izskata, satura (tajā skaitā infrastruktūras, satura, tulkotā satura, klientu rakstītās atsauksmes) īpašumtiesības, intelektuālā īpašuma un citas tiesības. Saloniem nav tiesību ne pilnībā, ne daļēji kopēt, izmantot, publicēt, vai kā citādi lietot jebkuru vietnes saturu (arī hipersaites) vai uzņēmuma zīmolu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Gadījumā, ja salons (pilnībā vai daļēji) izmanto mūsu saturu vai jebkādas mūsu intelektuālā īpašuma tiesības, salons piešķir un nodod visas šīs intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmumam AS DELFI. Jebkāda nelikumīga izmantošana vai jebkuras iepriekš minētās darbības vai aktivitātes tiks uzskatītas par būtisku mūsu intelektuālā īpašuma tiesību (tostarp autortiesību un datu bāzes tiesību) pārkāpumu ar materiālu atbildību.

12. Dažādi

Ciktāl to atļauj tiesību akti, šie nosacījumi un noteikumi un mūsu pakalpojumu nodrošināšana ir pārraudzīta un sastādīta saskaņā ar Latvijas likumdošanu, un jebkāda šo vispārējo noteikumu un nosacījumu pārkāpšana ir jāiesniedz LR tiesā vai Komerctiesību asociācijas šķīrējtiesā (reģistrācijas numurs 40003764832) viena tiesneša tiesas sastāvā latviešu valodā.

13. Par uzņēmumu AS DELFI

Tiešsaistes skaistumkopšanas pakalpojumu rezervēšanas platformu Tobook.lv uztur un nodrošina uzņēmums AS DELFI, kas ir pakļauta Latvijas likumdošanai. Uzņēmuma birojs atrodas Dēļu iela 4C (trešā ieeja, 3. stāvs), Rīgā, Latvijā. Uzņēmuma reģistrācijas numurs ir 40003504352. Uzņēmuma PVN reģistrācijas numurs ir LV40003504352.