Nosacījumi un noteikumi

Nosacījumi un noteikumi attiecas uz visiem Tobook.lv pakalpojumiem, kas tieši vai netieši (caur izplatītājiem) ir pieejami tiešsaistē no jebkuras ierīces, kurai nodrošināts interneta savienojums. Piekļūstot, pārskatot un/vai izmantojot Tobook.lv mājas lapu vai tās aplikācijas (kopumā sauktas par "vietni"), jūs apstipriniet, kas esat piekritis, izlasījis un sapratis nosacījumus un noteikumus, kas norādīti zemāk (tai skaitā Sīkdatņu izmantošana).

Vietnes saturu, infrastruktūru un tiešsaistes skaistumkopšanas pakalpojumu rezervācijas sistēmu nodrošina Tobook.lv - turpmāk tekstā "mēs ". Vietne pieejama jūsu privātai, nekomerciālai izmantošanai, ievērojot mūsu  nosacījumus un noteikumus.

Nosacījumi un noteikumi var tik papildināti.

1. Mūsu pakalpojumu klāsts

Mūsu vietnē mēs un mūsu saistītie (tai skaitā izplatītāju) partneri nodrošinām visa veida skaistumkopšanas tirgus dalībniekiem (frizētavām, solārijiem, spa, masāžas kabinetiem, manikīra studijām un citiem, kopā sauktiem par saloniem) viņu piedāvāto pakalpojumu reklamēšanu un rezervēšanu caur mūsu rezervācijas sistēmu. Veicot rezervāciju, izmantojot mūsu platformu, jūs kļūstat par (juridiski saistošu) līgumattiecību dalībnieku ar attiecīgā salona administrāciju, bet mēs - par jūsu un salona starpnieku, nododot rezervācijas informāciju attiecīgajam salonam un nosūtot jums apstiprinājuma sms un/vai e-pastu salona vārdā.

Visu informāciju par salonu un tā piedāvātajiem pakalpojumiem nodrošina salons, tāpēc nevaram garantēt, ka visa informācija ir akurāta, pilnīga un pareiza, kā arī neuzņemamies atbildību par kļūdām (tostarp pakalpojumu un drukas kļūdām), jebkādiem pārtraukumiem (platformas īslaicīgiem un/vai daļējiem traucējumiem, labošanu, atjaunināšanu vai uzlabošanu), neakurātu, maldinošu vai nepatiesu informāciju vai informācijas trūkumu. Katrs salons pats ir atbildīgs par sava salona informācijas patiesumu pilnīgumu, tostarp cenām un pieejamību, kas publicēta mūsu mājas lapā.

Mūsu pakalpojumi ir pieejami privātai un nekomerciālai izmantošanai. Aizliegts izmantot, kopēt, kontrolēt (spider, scrape), attēlot, lejuplādēt vai pārstrādāt saturu, informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus (tai skaitā hiperlinkus), kas pieejami mūsu mājas lapā jebkādai komerciālai vai konkurējošai aktivitātei vai mērķim.

2. Cenas garantija

Visas tobook.lv norādītās cenas ir par vienu pakalpojumu, tai skaitā PVN un visiem citiem nodokļiem (nodokļi var mainīties), ja vien salons nav norādījia citādi.

Salons ir atbildīgs par saviem ipašajiem piedāvājumiem un atlaidēm, un tiem var tikt piemēroti īpaši ierobežojumi un noteikumi, piemēram, īpaši atcelšanas noteikumi vai obligāta pilnīga/daļēja depozīta iemaksa. Lūdzu, rūpīgi pārbaudiet pakalpojuma un cenas informāciju, pirms veicat rezervējumu.

Nepārprotamas kļūdas (tostarp drukas kļūdas) nav saistošas.

Visi īpašie piedāvājumi un akcijas ir marķēti.

3. Privātums un sīkdatnes

Mēs respektējam jūsu privātumu. Lūdzu, pārlasiet mūsu Sīkdatņu izmantošanu plašākai informācijai.

4. Bez maksas

Mūsu pakalpojumi ir bez maksas, jo, atšķirībā no citiem pakalpojumu sniedzējiem, mēs no jums neiekasēsim pakalpojuma maksu un nepievienosim papildu (rezervējuma) maksu pakalpojuma cenai.

5. Kredītkarte vai bankas pārskaitījums

Ja ir pieejama un piemērota iespēja, tad salons klientiem piedāvā iespēju norēķināties ar salonu par rezervēto pakalpojumu rezervācijas laikā. Iespējama daļēja vai pilnīga rezervācijas apmaksa saskaņā ar salona apmaksas noteikumiem.

Maksājums drošā veidā tiek veikts no jūsu kredītkartes / debetkartes vai no jūsu bankas konta uz mūsu kontu, un pēc tam tiek pārskaitīts uz salona bankas kontu, izmantojot trešās puses maksājuma apstrādātāju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka salona administrācija patur tiesības piemērot īpašus noteikumus īpašajiem piedāvājumiem un akcijām un var pieprasīt iepriekšēju bankas pārskaitījumu vai kredītkartes maksājumu bez atmaksas iespējām. Lūdzu, pirms rezervācijas veikšanas, rūpīgi pārbaudiet rezervācijas noteikumus.

Kredītkartes krāpšanas vai kredītkartes neautorizētas izmantošanas gadījumos, vairums bankas un kredītkaršu kompānijas uzņemas risku un sedz radušos zaudējumus. Dažreiz tiek piemērota dedukcija (parasti EUR 50 vai līdzīga summa vietējā valūtā). Ja jūsu kredītkarte neautorizēti izmantota, pilnīgi vai daļēji apmaksājot pakalpojumu, veicot rezervāciju caur mūsu platformu, taču Jūsu banka vai kredītkaršu kompānija piemēro dedukciju, mēs segsim šo summu līdz EUR 50 apmērā (vai atbilstošas summas vietējā valūtā). Lai saņemtu kompensāciju, lūdzu, ziņojiet par šo krāpšanu bankai vai kredītkartes kompānijai (atbilstoši ziņošanas procedūrai) un nekavējoties sazinieties ar mums pa e-pastu (info@tobook.lv). Lūdzu, norādiet e-pasta temata laukā "credit card fraud" (krāpnieciska rīcība ar kredītkarti) un iesniedziet pierādījumu, ka no jums ir iekasēta dedukcija (piemēram, kredītkartes kompānijas noteikumi). Šī kompensācija ir piemērojama tikai kredītkartes rezervējumiem caur Tobook.lv drošo serveri un, ja neautorizētā kredītkartes izmantošana ir notikusi mūsu saistību nepildīšanas vai nolaidības rezultātā, nevis jūsu paša vainas dēļ.

6. Atcelšana

Veicot rezervāciju, jūs piekrītat un apstiprināt ne tikai ToBook, bet arī attiecīgā salona noteikumus, tai skaitā atcelšanas, neierašanās gadījumu un jebkurus citus salona piedāvāto pakalpojumu un/vai produktu noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz jūsu rezervāciju un salona apmeklējumu.

Katra salona vispārējie atcelšanas un neierašanās gadījumu noteikumi, ja tādi ir noteikti, pieejami attiecīgā salona informatīvajā lapā, kā arī rezervācijas veikšanas brīdī un rezervējuma apstiprinājuma e-pastā.

Lūdzam ievērot, ka īpašos un zemākas cenas piedāvājumus var nebūt iespējams atcelt vai mainīt. Rezervācijas ar obligātu daļēju vai pilnu priekšapmaksu var tikt atceltas bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma par saistību nepildīšanu, ja attiecīgā (atlikusī) naudas summa nevar tikt pilnībā iekasēta noteiktajā maksājuma datumā, kā tas ir norādīts salona apmaksas noteikumos. Novēlots maksājums, nepareizi norādīta bankas, kredītkartes vai debetkartes informācija, nederīga kredītkarte vai debetkarte vai nepietiekami līdzekļi ir jūsu pašu risks un atbildība, un jums nav tiesību uz priekšapmaksas summas atmaksu, atskaitot gadījumus kad salons tam piekrīt.

Visa informācija par veikto rezervāciju, arī atcelšanas iespējas atrodamas rezervācijas apstiprinājuma ziņā, kas nosūtīta uz jūsu sms un/vai e-pastu rezervācijas veikšanas brīdī. Priekšapmaksas gadījumā par atcelšanu var tikt piemērota maksa saskaņā ar salona atcelšanas, (priekš)apmaksas un neierašanās gadījumu noteikumiem un jums var nebūt tiesību saņemt atpakaļ ne pilnu, ne daļēju (priekš)apmaksas summu.

Lūdzu, pirms rezervācijas veikšanas rūpīgi pārlasiet salona atcelšanas, (priekš)apmaksas un neierašanās gadījumu noteikumus un atcerieties laicīgi veikt rezervācijas priekšapmaksu, ja tāda nepieciešama.

7. Tālāka korespondence

Veicot rezervāciju, jūs piekrītat saņemt

Lūdzam iepazīties ar mūsu Sīkdatņu izmantošanu, lai uzzinātu vairāk par to, kādus datus izmantojam.

8. Vērtējumi un viesu atsauksmes

Salona vērtējumu tā informatīvajā lapā mūsu vietnē veido 'vidējais vērtējums', kas tiek aprēķināts kā vidējā vērtība starp visu klientu atstātajiem vērtējumiem par saņemtā pakalpojuma kvalitāti, cenu, salona interjeru un atmosfēru.

Uzaicinājums atstāt atsauksmi klientam tiek izsūtīts stundu pēc rezervētā pakalpojuma beigām, ja vien salons no šāda pakalpojuma nav atteicies. Klientam ir iespēja atstāt atsauksmi  par salonu vairāk kā vienu reizi, ja kopš iepriekšējās atsauksmes atstāšanas pagājis vismaz mēnesis.

Atstātātie vērtējumi un atsauksmes var tikt parādīti atbilstošā salona informatīvajā lapā mūsu vietnē, lai informētu (potenciālos nākotnes) klientus par jūsu viedokli, un (b) (pilnībā vai daļēji) izmantoti un izvietotai tobook.lv mājas lapā pēc mūsu ieskatiem (piemēram, mārketingam, pārdošanas veicināšanai vai mūsu pakalpojumu uzlabošanai), vai tādu sociālo mediju tīklu vai citu kanālu ziņojumos, īpašajos piedāvājumos, aplikācijās un citos formātos, kam īpašnieks, lietotājs vai kontrolētājs ir tobook.lv  vai mūsu biznesa partneri. Mēs paturam tiesības pielāgot, noraidīt vai dzēst atsauksmes pēc mūsu ieskatiem. Vērtējumu un atsauksmju anketas tiek izmantotas pētījuma nolūkiem un neietver nekādus (tālākus komerciālus) piedāvājumus, ielūgumus vai citus tamlīdzīgus pamudinājumus.

9. Atteikšanās

Ciktāl to paredz likums, ne mēs, ne kāds no mūsu darbiniekiem, pārstāvjiem, sadarbības partneriem vai citiem, kas ir iesaistīti mūsu mājas lapas un tās satura radīšanā, sponsorēšanā, reklamēšanā u.c. nav atbildīgi par

Neatkarīgi no tā, vai maksu no jums par jūsu pakalpojumu iekasē (vai ir iekasējis) salons, kurā jūs uzturaties, vai arī maksājumu pārvalda uzņēmums tobook.lv, jūs piekrītat un apstiprināt, ka salons jebkurā gadījumā ir atbildīgs par piemērojamo un paredzēto nodokļu ieturēšanu un maksāšanu atbilstošajām nodokļu iestādēm par pilnu pakalpojuma cenu. Tobook.lv nav atbildīgs par nodokļu ieturēšanu, iekasēšanu, pārskaitīšanu un maksāšanu no pakalpojuma cenas atbilstošajām nodokļu iestādēm.

10. Intelektuālā īpašuma tiesības

Tobook.lv piegādātāji un nodrošinātāji ir programmatūras īpašnieki, kuriem pieder arī satura intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp autortiesības), ja vien nav norādīts savādāk.

Uzņēmumam AS DELFI, tobook.lv īpašniekam, pieder visas vietnes, tās nosaukuma, izskata, satura (tajā skaitā infrastruktūras, satura, tulkotā satura, klientu rakstītās atsauksmes) īpašumtiesības, intelektuālā īpašuma un citas tiesības. Jums nav tiesību ne pilnībā, ne daļēji kopēt, izmantot, publicēt,  vai kā citādi lietot jebkuru vietnes saturu (arī hipersites) vai uzņēmuma zīmolu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Gadījumā, ja jūs (pilnībā vai daļēji) izmantojat mūsu saturu vai jebkādas mūsu intelektuālā īpašuma tiesības, jūs piešķirat un nododat visas šīs intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmumam AS DELFI. Jebkāda nelikumīga izmantošana vai jebkuras iepriekš minētās darbības vai aktivitātes tiks uzskatītas par būtisku mūsu intelektuālā īpašuma tiesību (tostarp autortiesību un datu bāzes tiesību) pārkāpumu ar materiālu atbildību.

11. Dažādi

Ciktāl to atļauj tiesību akti, šie nosacījumi un noteikumi un mūsu pakalpojumu nodrošināšana ir pārraudzīta un sastādīta saskaņā ar Latvijas likumdošanu, un jebkāda šo vispārējo noteikumu un nosacījumu pārkāpšana ir jāiesniedz LR tiesā vai Komerctiesību asociācijas šķīrējtiesā (reģistrācijas numurs 40003764832) viena tiesneša tiesas sastāvā latviešu valodā.

12. Par uzņēmumu AS DELFI

Tiešsaistes skaistumkopšanas pakalpojumu rezervēšanas platformu ToBook.lv uztur un nodrošina uzņēmums AS DELFI, kas ir pakļauta Latvijas likumdošanai. Uzņēmuma birojs atrodas adresē Dēļu iela 4C (trešā ieeja, 3.stāvs), Rīga, Latvijā. Uzņēmums reģistrācijas numurs ir 40003504352. Mūsu PVN reģistrācijas numurs ir LV40003504352.