Nosacījumi un noteikumi

Nosacījumi un noteikumi attiecas uz visiem Tobook.lv pakalpojumiem, kas tieši vai netieši (caur izplatītājiem) ir pieejami tiešsaistē no jebkuras ierīces, kurai nodrošināts interneta savienojums. Piekļūstot, pārskatot un/vai izmantojot Tobook.lv mājas lapu vai tās aplikācijas (kopumā sauktas par "vietni"), jūs apstipriniet, ka esat piekritis, izlasījis un sapratis nosacījumus un noteikumus, kas norādīti zemāk (tai skaitā Sīkdatņu izmantošana).

Vietnes saturu, infrastruktūru un tiešsaistes skaistumkopšanas pakalpojumu rezervācijas sistēmu nodrošina Tobook.lv. Vietne pieejama jūsu privātai, nekomerciālai izmantošanai ievērojot mūsu nosacījumus un noteikumus.

Nosacījumi un noteikumi var tikt papildināti.

1. Mūsu pakalpojumu klāsts

Mūsu vietnē mēs un mūsu saistītie (tai skaitā izplatītāji) partneri, nodrošinām visa veida skaistumkopšanas tirgus dalībniekiem (frizētavām, solārijiem, spa, masāžas kabinetiem, manikīra studijām un citiem, kopā sauktiem par saloniem) viņu piedāvāto pakalpojumu rezervēšanu caur mūsu rezervācijas sistēmu. Veicot rezervāciju, izmantojot mūsu platformu, jūs kļūstat par (juridiski saistošu) līgumattiecību dalībnieku ar attiecīgā salona administrāciju, bet mēs - par jūsu un salona starpnieku, nododot rezervācijas informāciju attiecīgajam salonam un nosūtot jums apstiprinājuma sms un/vai e-pastu salona vārdā.

Visu informāciju par salonu un tā piedāvātajiem pakalpojumiem nodrošina salons, tāpēc nevaram garantēt, ka visa informācija ir akurāta, pilnīga un pareiza. Neuzņemamies atbildību par kļūdām (tostarp pakalpojumu un drukas kļūdām), jebkādiem pārtraukumiem (platformas īslaicīgiem un/vai daļējiem traucējumiem, labošanu, atjaunināšanu vai uzlabošanu), neakurātu, maldinošu vai nepatiesu informāciju vai informācijas trūkumu. Katrs salons pats ir atbildīgs par sava salona informācijas patiesumu pilnīgumu, tostarp cenām un pieejamību, kas publicēta mūsu mājas lapā.

Mūsu pakalpojumi ir pieejami privātai un nekomerciālai izmantošanai. Aizliegts izmantot, kopēt, kontrolēt (spider, scrape), attēlot, lejuplādēt vai pārstrādāt saturu, informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus (tai skaitā hipersaites), kas pieejami mūsu mājas lapā jebkādai komerciālai vai konkurējošai aktivitātei vai mērķim.

2. Cenas garantija

Visas Tobook.lv norādītās cenas ir par vienu pakalpojumu, tai skaitā PVN un visi citi nodokļi (nodokļi var mainīties), ja vien salons nav norādījis citādi.

Salons ir atbildīgs par saviem īpašajiem piedāvājumiem un atlaidēm, un tiem var tikt piemēroti īpaši ierobežojumi un noteikumi, piemēram, īpaši atcelšanas noteikumi. Lūdzu, rūpīgi pārbaudiet pakalpojuma un cenas informāciju, pirms veicat rezervējumu.

Nepārprotamas kļūdas (tostarp drukas kļūdas) mums nav saistošas.

Visi īpašie piedāvājumi un akcijas ir marķēti.

3. Privātums un sīkdatnes

Mēs respektējam jūsu privātumu. Lūdzu, pārlasiet mūsu Sīkdatņu izmantošanu plašākai informācijai.

4. Bez maksas

Mūsu pakalpojumi ir bez maksas, jo, atšķirībā no citiem pakalpojumu sniedzējiem, mēs no jums neiekasēsim pakalpojuma maksu un nepievienosim papildu (rezervējuma) maksu pakalpojuma cenai.

5. Kredītkarte vai bankas pārskaitījums

Debeta maksājums ir daļa no salona definētās pakalpojuma cenas. No klienta netiek iekasēta papildus samaksa par Tobook.lv platformas izmantošanu. Debeta maksājums tiek iekasēts, lai garantētu salonam klienta ierašanos rezervētā pakalpojuma saņemšanai, kā arī lai atvieglotu Salonu un Tobook.lv savstarpējos sadarbības norēķinus uz ieskaita pamata.

Maksājums drošā veidā tiek veikts no jūsu kredītkartes / debetkartes vai no jūsu bankas konta uz mūsu kontu, izmantojot trešās puses maksājuma apstrādātāju, maksājumu platformu PaySera.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka salona administrācija patur tiesības piemērot īpašus noteikumus īpašajiem piedāvājumiem un akcijām. Lūdzu, pirms rezervācijas veikšanas, rūpīgi pārbaudiet rezervācijas noteikumus.

Kredītkartes krāpšanas vai kredītkartes neautorizētas izmantošanas gadījumos, vairums bankas un kredītkaršu kompānijas uzņemas risku un sedz radušos zaudējumus. Dažreiz tiek piemērota dedukcija (parasti EUR 50 vai līdzīga summa vietējā valūtā). Ja jūsu kredītkarte neautorizēti izmantota, pilnīgi vai daļēji apmaksājot pakalpojumu, veicot rezervāciju caur mūsu platformu, taču Jūsu banka vai kredītkaršu kompānija piemēro dedukciju, mēs segsim šo summu līdz EUR 50 apmērā (vai atbilstošas summas vietējā valūtā). Lai saņemtu kompensāciju, lūdzu, ziņojiet par šo krāpšanu bankai vai kredītkartes kompānijai (atbilstoši ziņošanas procedūrai) un nekavējoties sazinieties ar mums pa e-pastu (info@tobook.lv). Lūdzu, norādiet e-pasta temata laukā "credit card fraud" (krāpnieciska rīcība ar kredītkarti) un iesniedziet pierādījumu, ka no jums ir iekasēta dedukcija (piemēram, kredītkartes kompānijas noteikumi). Šī kompensācija ir piemērojama tikai kredītkartes rezervējumiem caur Tobook.lv drošo serveri un, ja neautorizētā kredītkartes izmantošana ir notikusi mūsu saistību nepildīšanas vai nolaidības rezultātā, nevis jūsu paša vainas dēļ.

6. Atcelšana

Veicot rezervāciju, jūs piekrītat un apstiprināt ne tikai Tobook.lv, bet arī attiecīgā salona noteikumus, tai skaitā atcelšanas, neierašanās gadījumu un jebkurus citus salona piedāvāto pakalpojumu un/vai produktu noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz jūsu rezervāciju un salona apmeklējumu.

Katra salona vispārējie atcelšanas un neierašanās gadījumu noteikumi, ja tādi ir noteikti, pieejami attiecīgā salona informatīvajā lapā, kā arī rezervācijas veikšanas brīdī un rezervējuma apstiprinājuma e-pastā.

Visa informācija par veikto rezervāciju, arī atcelšanas iespējas atrodamas rezervācijas apstiprinājuma ziņā, kas jums nosūtīta sms un/vai e-pasta formā rezervācijas veikšanas brīdī.

Lūdzu, pirms rezervācijas veikšanas rūpīgi pārlasiet salona atcelšanas un neierašanās gadījumu noteikumus.

7. Personas datu apstrāde

Tobook.lv un AS Delfi, kā platformas uzturētājs un nodrošinātājs jūs informē, ka mēs veicam datu apstrādi, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

Datu apstrādes pārzinis ir AS Delfi, reģistrācijas Nr.40003504352, Dēļu iela 4-8, Rīga, Latvija, LV-1004.

AS Delfi veic klientа un tā pārstāvju datu apstrādi (vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, nodošanu, izpaušanu u.c.).

AS Delfi rīcībā esošie fizisko personu dati ir konfidenciāli, un tie nav pieejami trešajām personām, personas datus izpauž trešajām personām tikai, lai veiktu Tobook.lv vai AS Delfi likumisko pienākumu un līgumisko saistību izpildi pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

8. Tālāka korespondence

Veicot rezervāciju, jūs piekrītat saņemt:

(i) apstiprinājuma e-pastu un/vai sms, ko nosūtīsim jums rezervācijas veikšanas brīdī;

(ii) apstiprinājuma e-pastu un/vai sms, ko mēs jums varam nosūtīt neilgi pirms jūsu plānotās ierašanās datuma, atgādinot informāciju par jūsu pakalpojumu, kā arī citu informāciju un piedāvājumus (ieskaitot trešo pušu piedāvājumus, ko jūs piekritāt saņemt), kas ir saistīti ar jūsu pakalpojumu;

(iii) e-pastu un/vai sms, ko mēs varam jums nosūtīt neilgi pēc jūsu rezervācijas beigām, aicinot novērtēt saņemto pakalpojumu un atstāt atsauksmi.

Lūdzam iepazīties ar mūsu Sīkdatņu izmantošanu, lai uzzinātu vairāk par to, kādus datus izmantojam.

9. Vērtējumi un viesu atsauksmes

Salona vērtējumu tā informatīvajā lapā mūsu vietnē veido 'vidējais vērtējums', kas tiek aprēķināts kā vidējā vērtība starp visu klientu atstātajiem vērtējumiem par saņemtā pakalpojuma kvalitāti, cenu, salona interjeru un atmosfēru.

Uzaicinājums atstāt atsauksmi klientam tiek izsūtīts stundu pēc rezervētā pakalpojuma beigām, ja vien salons no šāda pakalpojuma nav atteicies. Klientam ir iespēja atstāt atsauksmi par salonu vairāk kā vienu reizi, ja kopš iepriekšējās atsauksmes atstāšanas pagājis vismaz mēnesis.

Atstātie vērtējumi un atsauksmes var tikt parādīti atbilstošā salona informatīvajā lapā mūsu vietnē, lai informētu gan (potenciālos nākotnes) klientus, gan esošos (regulāros) klientus par jūsu viedokli, un (pilnībā vai daļēji) izmantoti un izvietoti Tobook.lv mājas lapā pēc mūsu ieskatiem (piemēram, mārketinga, pārdošanas veicināšanas vai mūsu pakalpojumu uzlabošanas nolūkā), vai tādu sociālo mediju tīklu vai citu kanālu ziņojumos, īpašajos piedāvājumos, aplikācijās un citos formātos, kam īpašnieks, lietotājs vai kontrolētājs ir Tobook.lv vai mūsu biznesa partneri. Mēs paturam tiesības pielāgot, noraidīt vai dzēst atsauksmes pēc mūsu ieskatiem. Vērtējumu un atsauksmju anketas tiek izmantotas pētījuma nolūkiem un neietver nekādus (tālākus komerciālus) piedāvājumus, ielūgumus vai citus tamlīdzīgus pamudinājumus.

10. Atteikšanās

Ciktāl to paredz likums, ne mēs, ne kāds no mūsu darbiniekiem, pārstāvjiem, sadarbības partneriem vai citiem, kas ir iesaistīti mūsu mājas lapas un tās satura radīšanā, sponsorēšanā, reklamēšanā u.c. nav atbildīgi par:

(i) sodiem, zaudējumiem un bojājumiem, ražošanas, peļņas, apgrozījuma, līgumu, labās gribas, reputācijas vai pretenzijas zudumiem;

(ii) jebkādu neprecizitāti salona (aprakstošajā) informācijā (tostarp cenas un pieejamība), kuru tas uzrāda mūsu platformā;

(iii) nodrošinātajiem pakalpojumiem un produktiem, kurus nodrošina salons vai citi biznesa partneri;

(iv) jebkādām (personiskām) traumām, nāves, īpašuma bojājumiem vai citiem (tiešiem, netiešiem, tīšiem, izrietošiem vai soda) zaudējumiem, bojājumiem vai izmaksām, kas radušās vai esat apmaksājis sakarā ar (juridiskiem) aktiem, kļūdām, pārkāpumiem, (bruto) nolaidības, apzinātiem pārkāpumiem, sagrozīšanu, izspiešanu, jebkādām (arī daļējām) atcelšanām, virsnormas rezervējumiem, streikiem, nepārvaramās varas vai jebkādiem citiem apstākļiem, kas ir ārpus mūsu kontroles.

Neatkarīgi no tā, vai maksu no jums par jūsu pakalpojumu iekasē (vai ir iekasējis) salons, kurā jūs uzturaties, vai arī maksājumu pārvalda uzņēmums Tobook.lv, jūs piekrītat un apstiprināt, ka salons jebkurā gadījumā ir atbildīgs par piemērojamo un paredzēto nodokļu ieturēšanu un maksāšanu atbilstošajām nodokļu iestādēm par pilnu pakalpojuma cenu. Tobook.lv nav atbildīgs par nodokļu ieturēšanu, iekasēšanu, pārskaitīšanu un maksāšanu no pakalpojuma cenas atbilstošajām nodokļu iestādēm.

11. Intelektuālā īpašuma tiesības

Tobook.lv piegādātāji un nodrošinātāji ir programmatūras īpašnieki, kuriem pieder arī satura intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp autortiesības), ja vien nav norādīts savādāk.

Uzņēmumam AS DELFI, Tobook.lv īpašniekam, pieder visas vietnes, tās nosaukuma, izskata, satura (tajā skaitā infrastruktūras, satura, tulkotā satura, klientu rakstītās atsauksmes) īpašumtiesības, intelektuālā īpašuma un citas tiesības. Jums nav tiesību ne pilnībā, ne daļēji kopēt, izmantot, publicēt, vai kā citādi lietot jebkuru vietnes saturu (arī hipersites) vai uzņēmuma zīmolu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Gadījumā, ja jūs (pilnībā vai daļēji) izmantojat mūsu saturu vai jebkādas mūsu intelektuālā īpašuma tiesības, jūs piešķirat un nododat visas šīs intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmumam AS DELFI. Jebkāda nelikumīga izmantošana vai jebkuras iepriekš minētās darbības vai aktivitātes tiks uzskatītas par būtisku mūsu intelektuālā īpašuma tiesību (tostarp autortiesību un datu bāzes tiesību) pārkāpumu ar materiālu atbildību.

12. Dažādi

Ciktāl to atļauj tiesību akti, šie nosacījumi un noteikumi un mūsu pakalpojumu nodrošināšana ir pārraudzīta un sastādīta saskaņā ar Latvijas likumdošanu, un jebkāda šo vispārējo noteikumu un nosacījumu pārkāpšana ir jāiesniedz LR tiesā vai Komerctiesību asociācijas šķīrējtiesā (reģistrācijas numurs 40003764832) viena tiesneša tiesas sastāvā latviešu valodā.

13. Par uzņēmumu AS DELFI

Tiešsaistes skaistumkopšanas pakalpojumu rezervēšanas platformu Tobook.lv uztur un nodrošina uzņēmums AS DELFI, kas ir pakļauta Latvijas likumdošanai. Uzņēmuma birojs atrodas Dēļu iela 4C (trešā ieeja, 3. stāvs), Rīgā, Latvijā. Uzņēmuma reģistrācijas numurs ir 40003504352. Uzņēmuma PVN reģistrācijas numurs ir LV40003504352.